Kdaj so živeli dinozavri

Kdaj so živeli dinozavri? Živeli so v obdobju, ki sega od poznega triasa, približno pred 230 milijoni let, do konca krede, pred približno 66 milijoni let, obsegajoč več kot 160 milijonov let zemeljske zgodovine.

Prvi opisani dinozaver je bil megalozaver

William Buckland, angleški geolog in paleontolog, je leta 1824 postal prva oseba, ki je znanstveno opisala fosil dinozavrov, in sicer megalozavrov (Megalosaurus bucklandii), čeprav se takrat za  »dinozavre« še ni vedelo. Megalozavrov fosil, ki ga je Buckland opisal, je bil najden v kamnolomu Stonesfield Slate blizu Oxforda v Angliji. Ta fosil ni bil popoln. Sestavljal ga je zbir delnih kosti, vključno z deli čeljusti, zobmi in drugimi kostnimi fragmenti. Buckland je te fosile preučeval in ugotovil, da pripadajo velikemu mesojedemu plazilcu, ki je živel v mezozoiku, predvsem v srednjem obdobju jure, pred približno 166 milijoni let. V svoji znanstveni objavi, ki je bila predstavljena Kraljevi družbi v Londonu, je Buckland podal podrobno analizo teh fosilov, vendar jih ni takoj prepoznal kot pripadajoče dinozavrom, saj je bila ta skupina uradno poimenovana šele leta 1842. Kljub temu je Bucklandovo delo z megalozavrovimi fosili pomemben mejnik v zgodovini paleontologije, saj je bil eden od prvih poskusov znanstvenega opisa in interpretacije fosilnih ostankov velikih izumrlih plazilcev.

kdaj so ziveli dinozavri
William Buckland, angleški geolog in paleontolog, ki je leta 1824 postal prva oseba, ki je znanstveno opisala fosil dinozavrov.

Megalozavru sledi igvanodon

Pri začetkih opisovanja dinozavrov je pomembno omeniti tudi Gideona Mantella (1790–1852), angleškega zdravnika in geologa, ki je zaslovel s svojim pionirskim delom na področju paleontologije. Najbolj znan je po svojem odkritju in opisu fosilov igvanodona, enega izmed prvih znanstveno prepoznanih dinozavrov. Mantellovo zanimanje za fosile se je začelo, ko je med svojim delom kot zdravnik na jugovzhodu Anglije v prostem času raziskoval geološke plasti in fosilne ostanke. Leta 1822 je njegova žena, Mary Ann Mantell, v Sussexu odkrila nekaj nenavadnih zobnih fosilov. Mantell je sklepal, da pripadajo velikemu izumrlemu rastlinojedemu plazilcu, ki ga je poimenoval igvanodon, kar pomeni »iguano – zob«, zaradi podobnosti zob z zobmi sodobne iguane, čeprav so bili veliko večji.

Kdaj so ziveli dinozavri
Gideon Mantell (1790–1852), angleški zdravnik in geolog, ki je zaslovel s svojim pionirskim delom na področju paleontologije.

Odkritja naletela na skepticizem

Mantell je svoje odkritje igvanodona prvič podrobno opisal leta 1825. Sprva so bili njegovi zaključki precej sporni, saj so bili takratni znanstveni krogi še precej skeptični do ideje o izumrtju in obstoju predhodno neznanih velikanskih plazilcev. Kljub temu so nadaljnja odkritja in raziskave potrdila Mantellovo interpretacijo in prispevala k postopnemu priznavanju in razumevanju dinozavrov kot pomembne skupine izumrlih bitij.
Gideon Mantell je pri prvotnem rekonstruiranju Iguanodona naredil nekaj napak. Na podlagi fosilnih zob in drugih kostnih ostankov si ni mogel natančno predstavljati celotne strukture živali. Ena od znanih napak je bila, da je koničasti rog, ki ga je našel, napačno postavil na nos dinozavra, podobno kot pri nosorogu. Kasneje se je izkazalo, da ta »rog« dejansko pripada palčni kosti igvanodona in bi moral biti del roke, ne glave.

Kdaj so ziveli dinozavri
Mantellova kica izgleda igvanodona. Rog je postavljen na glavo, namesto na prst.
Kdaj so ziveli dinozavri
Današnja predstava igvanodona.

Nekoč mislili, da gre za ostanke zmajev in velikanov

Pred uradnim priznanjem in poimenovanjem dinozavrov v zgodnjem 19. stoletju so ljudje občasno naleteli na fosilne kosti velikih izumrlih živali, a so jih pogosto napačno interpretirali. Na primer, v srednjeveški Evropi so velike fosilne kosti včasih pripisovali mitološkim bitjem, kot so velikani ali zmaji. Prav tako so nekateri fosilni ostanki, ki so jih morda našli v antiki ali celo prej, vplivali na različne mite, legende in folklore različnih kultur.

Mary Anning prva »resnejša« raziskovalka dinozavrov

Mary Anning je živela med letoma 1799 in 1847. Bila je znana po svojih pomembnih odkritjih fosilov v obalnem območju Lyme Regis v Dorsetu, Anglija, ki so močno prispevala k zgodnjemu razvoju paleontologije. Čeprav Anningova morda ni odkrila prvega fosila dinozavrov po definiciji, je njeno delo, vključno z odkritji nekaterih pomembnih fosilov izumrlih bitij, kot so ihtiozavri in pleziozavri, pomembno prispevali k razvoju paleontologije.

Kdaj so živeli dinozavri
Mary Anning

Prvič uporabijo poimenovanje »dinozaver«

Izraz »dinozaver« je prvič skoval sir Richard Owen, leta 1842. Sir Richard Owen je bil ugleden britanski anatom in paleontolog, ki je zaslovel s svojimi obsežnimi raziskavami na področju primerjalne anatomije in paleontologije. Owen je izpeljal izraz »dinozaver« iz grških besed »deinos« (δεινός), kar pomeni »strašen« ali »grozovit«, in »sauros« (σαῦρος), kar pomeni »kuščar« ali »plazilec«. Owen je ta izraz uporabil za opis treh rodov, ki so bili takrat znani: megalozaver, igvanodon in hylaeozaver.

Kdaj so živeli dinozavri?

Dinozavri so se prvič pojavili v poznem triasu, približno pred 230 do 240 milijoni let. Ta obdobja so bila del mezozojskega veka, ki se pogosto imenuje »doba dinozavrov«. Dinozavri so nato dosegli  vrhunec v juri in kredi, preden so izumrli na koncu krede pred približno 66 milijoni let. (1)

Prvi in primitivni dinozavri, ki so se pojavili v poznem triasu, so bili relativno majhni, dvonožni plenilci. Med te zgodnje dinozavre spadajo:

  • Eoraptor: Eoraptor lunensis je eden izmed najzgodnejših znanih dinozavrov, odkrit v formaciji Ischigualasto v Argentini. Majhen, približno 1 meter dolg dvonožni plenilec, je imel mešane značilnosti, zaradi česar so ga nekateri znanstveniki razvrstili kot enega izmed najbolj primitivnih članov teropodov, skupine, ki vključuje tudi tiranozaver rexa in ptice.
  • Herrerasaurus: Herrerasaurus ischigualastensis, prav tako iz formacije Ischigualasto, je bil večji od eoraptorja, dolg približno 3 do 6 metrov. Herrerasaurus je bil prav tako dvonožen plenilec in spada med zgodnje teropode. Njegova zgradba in morfologija kažeta na primitivne značilnosti, ki so ga ločevale od kasnejših, bolj razvitih dinozavrov.
  • Staurikosaurus: Staurikosaurus pricei, najden v Braziliji, je še en primer zgodnjega teropoda iz poznega triasa. Bil je majhen, okreten plenilec, dolg približno 2 do 2,5 metra.

Ti zgodnji dinozavri so imeli nekatere ključne značilnosti, ki so jih ločevale od drugih sočasnih plazilcev, vključno s posebno strukturo kolčnega sklepa in postavitvijo nog pod telesom, kar je omogočalo večjo mobilnost in učinkovitost pri gibanju. Ti primitivni dinozavri so postavili temelje za neverjetno raznolikost dinozavrov, ki so sledili v naslednjih obdobjih mezozoika.

Kdaj so živeli dinozavri

Razcvet dinozavrov

Dinozavri so doživeli razcvet v obdobju jure in krede, dveh geoloških obdobjih, ki sledita triasu v mezozoiku. Ta obdobja so trajala od približno 201 do 145 milijonov let nazaj (jura) in od 145 do 66 milijonov let nazaj (kreda).
– V juri so dinozavri postali prevladujoča skupina na kopnem, kar se kaže v njihovi veliki raznolikosti in razširjenosti po vsem svetu. V tem času so se pojavili mnogi znani rodovi, vključno s stegozavrom, brahiozavrom in alozavrom. Jura je zaznamovala tudi pojav prvih ptic, kot je archaeopteryx, ki kažejo na tesno sorodstvo med pticami in dinozavri.

  • Kreda je bila vrhunec raznolikosti dinozavrov, z ogromnimi sauropodi, kot so titanozavri, ter mogočnimi plenilci, kot sta tiranozaver in spinozaver. V tem obdobju so se razvili tudi različni rastlinojedi dinozavri, kot so hadrozavri (račjekljunci) in ceratopsidi (rogati dinozavri). Kreda je prav tako zabeležila večji razvoj cvetočih rastlin, ki je verjetno vplival na prehranjevalne navade in ekosisteme dinozavrov.
  •  

Razcvet dinozavrov v juri in kredi je bil posledica številnih dejavnikov, vključno s spremembami v okolju, kot so tektonika plošč, podnebne spremembe in evolucijska prilagoditev. Ta obdobja so bila priča razvoju kompleksnih ekosistemov, v katerih so dinozavri igrali ključne vloge kot plenilci, rastlinojedi in vsejedi.

Izumrtje dinozavrov z asteroidom

Dinozavri so bili prisotni na Zemlji približno 164 milijonov let. To obdobje obsega čas od njihovega pojava v poznem triasu, pred približno 230 milijoni let, do njihovega izumrtja na koncu krede, pred približno 66 milijoni let. Glavni vzrok za množično izumrtje dinozavrov je bil verjetno udar velikega asteroida ali kometa, kar je dokazano z obsežnim kraterjem Chicxulub na polotoku Yucatán v Mehiki. Ta udar je povzročil ekstremne okoljske spremembe, vključno s temnimi in hladnimi pogoji zaradi prahu in delcev v atmosferi, kar je motilo fotosintezo in verige prehranjevanja.

Potomci dinozavrov so ptice

To dejstvo je zdaj široko sprejeto v znanstveni skupnosti, podprto z bogatim naborom fosilnih dokazov in primerjalne anatomije. Raziskave kažejo, da so ptice razvile iz teropodnih dinozavrov, skupine dvonožnih mesojedih dinozavrov, ki vključuje tudi znane rodove, kot sta tiranozaver in velociraptor.

Ključni fosilni dokazi, ki podpirajo to povezavo, vključujejo odkritje archaeopteryxa v poznem 19. stoletju v Nemčiji, ki ima značilnosti tako dinozavrov (kot so zobje in dolg repni vretenci) kot tudi modernih ptic (kot so peruti in perje). Tezo potrjujejo tudi fosili dinozavrov z ohranjenim perjem v formacijah Liaoning v Kitajski.

Kdaj so živeli dinozavri
Teropodni dinozavri

Anatomske značilnosti, kot so struktura medeničnih kosti, prisotnost votlih kosti, posebne oblike kljuna in skeletne značilnosti, povezane s perjem in letenjem, so dodatni dokazi, ki povezujejo ptice z njihovimi dinozavrskimi predniki. Znanstveniki menijo, da so se ključne značilnosti, povezane s pticami, kot so perje in sposobnost letenja, najprej razvile pri nekaterih dinozavrih za druge namene, kot sta toplotna izolacija in razkazovanje, preden so se prilagodile za letenje.

Vir (1): USGS

Podobne objave